KARAOKE

      ĐỨC MẸ                                               
1. Cùng Mẹ Ra Khơi                          
2. Lời Cầu Cho Xứ Đạo                     
3. Xin Vâng                                     
4. Kính Dâng Mẹ                                
5. Mẹ ơi Mẹ ơi
6. Lời Ca Dâng Mẹ                           
7. Tiến Hoa Năm Sắc                      
8. Hương Lòng Dâng Mẹ
9. Trầm Hương Dâng Mẹ
10. Đền Tạ Trái Tim Mẹ   
11. Ngàn Lời Kinh Mân Côi     
12. Tình Khúc Mân Côi  


      TÌNH CHÚA

1. Tình Chúa 
2. Tình Ngài Thương Con
3. Tình Yêu Thiên Chúa 
4. Chúa Đã Thương Con
5. Lắng Nghe Lời Chúa
6. Chúa Cất Tiếng Gọi Con
7. Chứng Nhân Tình Yêu        
8. Khúc Cảm Tạ 
9. Dấu Ấn Tình Yêu
10. Chúa Không Lầm         
11. Sống Trong Niềm Vui
12. Ca Vang Tình Chúa 
13. Một Đời Tri Ân     
14. Tình Chúa Cao Vời
15. Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai
16. Chúa Dắt Dìu Con