Thứ Ba, 15 tháng 8, 2017

ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG LẦN THỨ 31 NĂM 2017 (14)

VIDEO CỘNG ĐOÀN TẠ ƠN ĐỨC MẸ 
SAU THÁNH LỄ BẾ MẠC 
ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG 
LẦN THỨ 31 NĂM 2017, LAVANG 15.8.2017 (cgvdt.vn)

ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG LẦN THỨ 31 NĂM 2017 (13)

VIDEO THÁNH LỄ BẾ MẠC 
ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG 
LẦN THỨ 31, LAVANG 15.8.2017 (cgvdt.vn)

VIDEO GIÁO HỘI NĂM CHÂU 14.8.2017

ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG LẦN THỨ 31 NĂM 2017 (12)

VIDEO THÁNH LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
LAVANG, 14.8.2017 
(phần 2)
(cgvdt.vn)

ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG LẦN THỨ 31 NĂM 2017 (11)

VIDEO THÁNH LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
LAVANG, 14.8.2017 
(phần 1)
(cgvdt.vn)

ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG LẦN THỨ 31 NĂM 2017 (10)

VIDEO THÁNH LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI 
DO ĐỨC HỒNG Y PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NHƠN,
TỔNG GIÁM MỤC TGP HÀ NỘI, CHỦ TẾ,
LAVANG 14.8.2017 
(phần 3)(cgvdt.vn)

ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG LẦN THỨ 31 NĂM 2017 (9)

VIDEO THÁNH LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI 
DO ĐỨC HỒNG Y PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NHƠN,
TỔNG GIÁM MỤC TGP HÀ NỘI, CHỦ TẾ,
LAVANG 14.8.2017 
(phần 2)
(cgvdt.vn)