HÌNH ẢNH

  NĂM 2012


48. Viếng Nhà Vĩnh Hằng và Mộ Cha Cố Antôn  02.11.2012   
47. Tiến Độ Xây Dựng Nhà Thờ Mới đến 13.10.2012   
46. Tiến Độ Xây Dựng Nhà Thờ Mới đến 07.10.2012   
45. Khai Giảng Năm Học Giáo Lý (2012 - 2013)  07.10.2012    
44. Mừng Bổn Mạng Giáo Họ Thánh Têrêsa và Ca Đoàn Têrêsa  01.10.2012
43. Mừng Bổn Mạng Soeur Bề Trên Cộng Đoàn  MTG Thuận Phát 30.9.2012
42. Tiến Độ Xây Dựng Nhà Thờ Mới đến 30.9.2012
41. Thánh Lễ An Táng Soeur Matta Lê Thị Cậy 11.9.2012
40. Tiến Độ Xây Dựng Nhà Thờ Mới đến 10.9.2012
39. Mừng Bổn Mạng Hội Các Bà Mẹ và Ca Đoàn Monica  27.8.2012  
38. Mừng Bổn Mạng Giới Trẻ và Ca đoàn Giới Trẻ  26.8.2012  
37. Mừng Bổn Mạng Giáo Họ Đức Mẹ Lên Trời 15.8.2012  
36. Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng HĐMV và Giáo họ Thánh Anna  26.7.2012  
35. Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Cha Chánh Xứ Gioakim 26.7.2012  
34. Tiến Độ Xây Dựng Nhà Thờ Mới đến 22.7.2012
33. Thánh Lễ Rửa Tội - Nhập Đạo - Lớp Dự Tòng K.22  06.7.2012
32. Mừng Bổn Mạng Giáo Họ Thánh Phêrô  29.6.2012
31. Thánh Lễ Mừng Ngày Truyền Thống Các Ca Đoàn  13.6.2012  
30. Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh, Ban Bí Tích Thêm Sức 11.6.2012  
29. Tiến Độ Xây Dựng Nhà Thờ Mới  đến 10.6.2012  
28. Chúa Nhật Chúa Chiên Lành  29.4.2012  
27. Thánh Lễ Và Nghi Thức Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Mới  18.4.2012 
26. Đêm Canh Thức Vượt Qua - PS2012
25. Thứ Sáu Tuần Thánh  06.4.2012
24. Thứ Năm Tuần Thánh 05.4.2012   
23. Chúa Nhật Lễ Lá  01.4.2012   
22. Tiến Độ Xây Dựng Nhà Thờ Mới đến 31.3.2012    
21. Tiến Độ Xây Dựng Nhà Thờ Mới đến 30.3.2012 
20. Tiến Độ Xây Dựng Nhà Thờ Mới đến 29.3.2012 
19. Tiến Độ Xây Dựng Nhà Thờ Mới từ 27-28.3.2012 
18. Tiến Độ Xây Dựng Nhà Thờ Mới từ 24-27.3.2012 
17. Thánh Lễ Cuối Cùng Trong Nhà Thờ Cũ (Lễ Truyền Tin) 26.3.2012
16. Tiến Độ Xây Dựng Nhà Thờ Mới từ 16-24.3.2012  
15. Tiến Độ Xây Dựng Nhà Thờ Mới từ 13-16.3.2012
14. Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ Mới _ v2 (03.3.2012)
13. Phái Đoàn Toà Thánh Thăm Giáo Xứ (29.02.2012) - Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ Mới (03.3.2012)    
12. Ban Tiếp Tân và Ban Trật Tự triển khai công việc phục vụ Thánh Lễ Đặt Viên Đá 27.02.2012 
11. Mẫu Đá Nguyên Liệu 
10. Ban Phụng Vụ Tổng Kết công việc chuẩn bị Thánh lễ Đặt Viên Đá  26.02.2012  
09. Họp HĐMVGX mở rộng chuẩn bị Thánh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây nhà thờ mới 24.02.2012
08. Đức Mẹ Lộ Đức, Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân - Thánh lễ Cầu Cho Bệnh Nhân, Xức Dầu Bệnh Nhân 11.02.2012
07. Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân - Xức Dầu Bệnh Nhân  09.02.2012   
06. Mừng Bổn Mạng Giáo Họ Thánh Phaolô 26.01.2012  
05. Thánh Lễ Mồng Hai Tết Nhâm Thìn 24.01.2012 
04. Thánh Lễ Minh Niên Nhâm Thìn 23.01.2012  
03. Thánh Lễ Giao Thừa Tân Mão - Nhâm Thìn 22.01.2012
02. Thánh lễ Tất Niên Tân Mão 22.01.2012
01. Chúc Tết các Cộng Đoàn Nhà Dòng 15.01.2012  

 NĂM 2011


66. Cung Nghi Chúa Hài Đồng (25.12.2011)   
65. Mừng Lễ Giáng Sinh 2011 (23.24.12.2011)
64. UBND Quận 7 Chúc Mừng Giáng Sinh 2011  (22.12.2011)
63. UBND P.Tân Kiểng, Quận 7, Chúc Mừng Giáng Sinh 2011  (20.12.2011)
62. Công An Quận 7 Chúc Mừng Giáng Sinh 2011  (15.12.2011)
61. Mừng Bổn Mạng Giáo Họ Chúa Kitô Vua (19.11.2011)
60. Di dời hàng cây trước nhà thờ (22.10.2011)
59. Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Tổng Thư Ký Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Giám Mục Giáo Phận Bắc Ninh, Thăm và Dâng Lễ Cầu Nguyện cho Giáo Xứ (07.10.2011)
58. Viếng Linh Cử và Dâng Thánh Lễ Cầu Hồn Cha Cố Inhaxô (04.10.2011)
57. Tham Dự Nghi Thức Tẩn Liệm Cha Inhaxiô Nguyễn Thới Hoà, Hạt Trưởng Hạt Xóm Chiếu, Chánh Xứ Xóm Chiếu (02.10.2011)
56. Thánh Lễ Khai Giảng Năm Học Giáo Lý 2011-2012 (02.10.2011)   
55. Lễ Hội Mừng Bổn Mạng Giáo Họ Thánh Têrêsa (01.10.2011)(2) 
54. Lễ Hội Mừng Bổn Mạng Giáo Họ Thánh Têrêsa (01.10.2011)  
53. Giờ Kinh Kính Thánh Têrêsa Bổn Mạng Giáo Họ Thánh Têrêsa (30.9.2011) 
52. Mừng Bổn Mạng Soeur Bề Trên Cộng Đoàn Mến Thánh Gía Thuận Phát (29.9.2011) 
51. Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Vinhsơn và Giáo Họ Thánh Vinhsơn (27.9.2011)
50. Giờ Kinh Kính Thánh Vinhsơn Bổn Mạng Giáo Họ Thánh Vinhsơn (24.9.2011)
49. Khoan Địa Chất Khảo Sát Đất Xây Nhà Thờ Mới (05.9.2011)
48. Phối Cảnh Nhà Thờ Mới   
47. Tham dự Nghi Thức Tẩn Liệm Bà Cố Anna  30.8.2011  
46. Thăm Giáo Họ Thánh Vinhsơn (Phú Mỹ Hưng) 29.8.2011  
45. Lễ Hội Mừng Bổn Mạng Giới Trẻ Thuận Phát  28.8.2011 
44. Lễ Hội Mừng Bổn Mạng Các Bà Mẹ 27.8.2011 (2)
43. Lễ Hội Mừng Bổn Mạng Các Bà Mẹ Công Giáo 27.8.2011
42. Giờ Kinh Kính Đức Mẹ - tối 15.8.2011
41. Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Giáo Họ Đức Mẹ LT 15.8.2011
40. Khai Giảng Lớp Nhạc Lý - Xướng Âm Căn Bản 12.8.2011
39. Nghi Thức Phát Tang, TL Cầu Hồn Ông Cố Phêrô 05.8.2011 
38. Trao Vi Bằng và Thủ Bản Huynh Đoàn Thánh Thể - 30.7.2011  
37. Thánh Lễ Tuyên Hứa của Huynh Đoàn Thánh Thể - 30.7.2011  
36. Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Ban Sạch Đẹp - 29.7.2011  
35. TL Mừng Bổn Mạng Giáo Họ Thánh Anna, Bổn Mạng Cha Chánh Xứ,
Bổn Mạng Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ - 26.7.2011
35. Giờ Kinh Kính Thánh Anna -  tối 25.7.2011  
34. Phiên Họp Cuối Của HĐMVGX khoá 11 NK (2007-2011)
33. Khai Giảng lớp Giáo Lý Dự Tòng Khoá 21  19.7.2011  
32. TL Rửa Tội - Nhập Đạo - Lớp GL Dự Tòng K20 16.7.2011
31. Họp Bầu Ban Điều Hành Giáo Họ Thánh Têrêsa 06.7.2011 
30. Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Ca Đoàn Thiếu Nhi 06.7.2011
29. Thánh Lễ Tạ Ơn - Mừng Tân Linh Mục Dom.Nguyễn Tiến Hùng 02.7.2011
28. Mừng Bổn Mạng Giới Giáo Chức 01.7.2011
27. Giờ Kinh Kính Thánh Phêrô  tối 29.6.2011
26. Mừng Bổn Mạng Giáo Họ Thánh Phêrô 29.6.2011
25. Thánh Lễ Rước Lễ Lần Đầu, Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa 26.6.2011
24. Ngày Khai Mạc Năm Thánh 50 Năm Thành Lập Giáo Xứ Thuận Phát 13.6.2011
23. Hình ảnh các sinh hoạt 1 ngày trước Khai Mạc Năm Thánh và Đêm Diễn Nguyện đón mừng Năm Thánh Giáo xứ (12.6.2011)
22. Hình ảnh chuẩn bị Năm Thánh Giáo xứ ngày 11.6.2011
21. Hình ảnh chuẩn bị Năm Thánh Giáo xứ ngày 10.6.2011
20. Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức và hình ảnh chuẩn bị Năm Thánh Giáo xứ ngày Thứ Năm 09.6.2011
19. Hình ảnh chuẩn bị Năm Thánh Giáo xứ ngày 08.6.2011
18. Hình ảnh chuẩn bị Năm Thánh Giáo xứ ngày 07.6.2011
17. Ban Phụng Vụ Họp Chuẩn bị Năm Thánh - 06.6.2011
16. Thi công Phòng Truyền Thống  - 06.6.2011
15. Bế giảng, phát thưởng năm học giáo lý 2010 - 2011-CN 05.6.2011
14. Giới Thiệu Chủng Viện và các Dòng Tu - CN 15.5.2011     
13. Rước Kiệu Đức Mẹ - Dâng Hoa 07.5.2011
12. Rước Kiệu Lòng Thương Xót Chúa 01.5.2011
11. Đêm Canh Thức Vượt Qua - PS2011
10. Thứ Sáu Tuần Thánh 2011
9. Thứ Năm Tuần Thánh 2011
8. Lễ Lá 17.4.2011
7. Tĩnh Tâm Mùa Chay 2011
6. Lớp Đệm Đàn Phụng Vụ
5. Mừng Bổn Mạng Giáo Khu 2 Năm 2011
4. Mồng Hai Tết Tân Mão 2011
3 .Mồng Một Tết Tân Mão 2011 
2. Chúc Tết Tân Mão 2011
1. Rước Kiệu Đức Mẹ La Vang 01.01.2011Bế Mạc Năm Thánh 2010


NĂM 2010

44. Mừng Bổn Mạng Cha Gioan Cựu Chánh Xứ
43. Đêm Giáng Sinh 24.12.2010
42. MTTQ và BTG.Q7 tặng quà Giáng Sinh 2010
41. Tối tổng dợt Giáng Sinh 23.12.2010
40. Triển khai công tác trật tự Đêm Giáng Sinh 2010
39. CQP. Tân Thuận Tây Chúc Mừng GS 2010  
38. CA. Quận 7 Chúc Mừng GS 2010  
37. CQP. Tân Kiểng Chúc Mừng GS 2010   
36. Đội An Ninh CAQ7 Chúc Mừng GS 2010 
35. Thánh Lễ Gia Nhập Kitô Giáo - Lớp Dự Tòng K19  
34. Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2010  
33. Rước Kiệu Đức Mẹ 08.12.2010  
32. Rước Kiệu Các Thánh Tử Đạo VN 24.11.2010  
31. Mừng Bổn Mạng Giáo Khu 4  21.11.2010 
30. Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Giáo Khu 4  21.11.2010 
29. Mừng Bổn Mạng Ban Giáo Lý  14.11.2010  
28. Kính Trọng Thể Các Thánh TĐVN  14.11.2010 
27. Lễ Các Linh Hồn 02.11.2010 
26. Mừng Bổn Mạng Giáo Khu 6  01.10.2010 
25. Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Giới Trẻ 28.8.2010
24. TL Mừng Bổn Mạng Hội Các Bà Mẹ 27.8.2010 
23. Mừng Bổn Mạng Giáo Khu 3  15.8.2010  
22. Thánh Lễ Gia Nhập Kitô Giáo - Dự Tòng K18 31.7.2010
21. Thánh Lễ Mừng Bổn Mang Ban Sạch Đẹp  29.7.2010
20. Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Cha Tân Chánh Xứ 26.7.2010
19. Chúc Mừng Bổn Mạng Cha Tân Chánh Xứ 26.7.2010
18. Cha Gioakim Nhận Chức Chánh Xứ 24.7.2010 (2)
17. Cha Gioakim Nhậm Chức Chánh Xứ 24.7.2010 (1)
16. Tiễn Cha Phêrô Đến Nhiệm Sở Mới 22.7.2010
15. Viếng Bà Cố Têrêsa 21.7.2010
14. Tiệc Tri Ân Chia Tay Cha Sở Phêrô 18.7.2010
13. Thánh Lễ Chia Tay Cha Sở Phêrô 18.7.2010 
12. Mừng Bổn Mạng Giáo Khu 1 (29.6.2010)
11. Mừng Bổn Mạng Cha Sở Phêrô 28.6.2010 
10. Mừng Bổn Mạng Giáo Xứ 2010
9. Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức 2010
8. Phúng Viếng Bà Maria
7. Bế Giảng Năm Học Giáo Lý 2009-2010
6. Tháng Kính Đức Mẹ 2010
5. Đêm Canh Thức Vượt Qua PS 2010

4. Thứ Sáu Tuần Thánh 2010  
3. Thứ Năm Tuần Thánh 2010
2. Giải Tội Mùa Chay 2010
1. Chúa Nhật Lễ Lá 2010