NĂM THÁNH

11.6.2012
THÁNH LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH
50 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ
BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC

17g00 ngày Thứ Hai 11.6.2012, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám Mục Phụ tá Tổng Giáo Phận Saigon đã đến thăm và cử hành Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 50 Năm Thành Lập Giáo Xứ Thuận Phát đồng thời ban Bí Tích Thêm Sức cho 33 con em trong giáo xứ.
Do nhà thờ đã được tháo dỡ để tiến hành thi công xây dựng nhà thờ mới nên ngày Bế Mạc Năm Thánh Giáo xứ đã được tổ chức giản đơn với Thánh lễ Tạ Ơn tại nhà thờ tạm và sự tham dự của đông đảo giáo dân trong tâm tình tạ ơn, vui mừng vì rất nhiều Hồng Ân Chúa đã ban cho giáo xứ trong Năm Thánh. Năm Thánh 50 Năm Thành Lập Giáo Xứ đã khép lại trong Hồng Ân Thánh Thần qua tay Đức Giám Mục Phụ tá Tổng Giáo Phận.

 • Hình ảnh Thánh Lễ 

Xem video Thánh Lễ tại đây>>


19.3.2012
THÁNH GIU SE
BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA
BỔN MẠNG GIÁO THÁNH GIUSE
LỄ TRỌNG CỬ HÀNH NĂM THÁNH GIÁO XỨ
NGÀY CỦA GIÁO HỌ THÁNH GIUSE
CẦU NGUYỆN CHO GIÁO HỌ THÁNH GIUSE

 • Hình ảnh thánh lễ và Giờ Kinh tại Giáo Họ
20.11.2011
CHÚA NHẬT 34 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A
ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ
BỔN MẠNG GIÁO HỌ CHÚA KITÔ VUA
LỄ TRỌNG CỬ HÀNH NĂM THÁNH GIÁO XỨ
NGÀY CỦA GIÁO HỌ CHÚA KITÔ VUA
CẦU NGUYỆN CHO GIÁO HỌ CHÚA KITÔ VUA

 • Hình ảnh thánh lễ và Giờ Kinh tại Giáo Họ


 • Mời nghe thánh lễ 
 Video Đêm Diễn Nguyện Mừng Năm Thánh


THỨ SÁU 07.10.2011
ĐỨC MẸ MÂN CÔI
ĐỨC CHA COSMA HOÀNG VĂN ĐẠT
TỔNG THƯ KÝ HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
GIÁM MỤC GIÁO PHẬN BẮC NINH
DÂNG THÁNH LỄ MỪNG KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI
CỬ HÀNH NĂM THÁNH GIÁO XỨ

 • Hình ảnh thánh lễ • Mời nghe thánh lễ   
THỨ BẢY 01.10.2011
THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU
TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH
BỔN MẠNG GIÁO HỌ THÁNH TÊRÊSA

BỔN MẠNG CA ĐOÀN TÊRÊSA 
LỄ TRỌNG CỬ HÀNH NĂM THÁNH GIÁO XỨ
NGÀY CỦA GIÁO HỌ THÁNH TÊRÊSA
CẦU NGUYỆN CHO GIÁO HỌ THÁNH TÊRÊSA
 • Hình ảnh Lễ Hội Mừng Năm Thánh và Bổn Mạng Giáo Họ Thánh Têrêsa
 • Hình ảnh Giờ Kinh Kính Thánh Têrêsa tại giáo họ (tối 30.9.2011)


 • Hình ảnh lễ hội cử hành Năm Thánh Giáo Xứ và Mừng Kính Thánh Têrêsa Bổn Mạng Giáo Họ Thánh Têrêsa và Ca Đoàn Têrêsa (2)
THỨ BA 27.9.2011
THÁNH VINHSƠN PHAOLÔ, LINH MỤC
ĐẤNG SÁNG LẬP TU HỘI NỮ TỬ BÁC ÁI
BỔN MẠNG GIÁO HỌ THÁNH VINHSƠN
LỄ TRỌNG CỬ HÀNH NĂM THÁNH GIÁO XỨ
NGÀY CỦA GIÁO HỌ THÁNH VINHSƠN
CẦU NGUYỆN CHO GIÁO HỌ THÁNH VINHSƠN
 
 • Hình ảnh Lễ Hội Mừng Năm Thánh và Bổn Mạng Giáo Họ Thánh Vinhsơn
 
 
 
 •  Hình ảnh Giờ Kinh Kính Thánh Vinhsơn tại giáo họ (tối 24.9.2011)


THỨ BẢY 27.8.2011
THÁNH NỮ MONICA
BỔN MẠNG HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO
BỔN MẠNG CA ĐOÀN
CÁC BÀ MẸ 
LỄ TRỌNG CỬ HÀNH NĂM THÁNH GIÁO XỨ
NGÀY CỦA NỮ GIỚI
CẦU NGUYỆN CHO CÁC BÀ CÁC CHỊ TRONG GIÁO XỨ

 • Hình ảnh Lễ Hội Mừng Năm Thánh và Bổn Mạng Hội Các Bà Mẹ

 Mời xem thêm hình ảnh>>
 • Hình ảnh lễ hội Mừng Bổn Mạng Hội Các Bà Mẹ (2) 
ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
BỔN MẠNG GIÁO HỌ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
BỔN MẠNG CA ĐOÀN
ĐỨC MẸ LÊN TRỜI  
LỄ TRỌNG CỬ HÀNH NĂM THÁNH GIÁO XỨ
NGÀY CỦA GIÁO HỌ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
CẦU NGUYỆN CHO GIÁO HỌ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI

 •  Hình ảnh Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Giáo Họ Đức Mẹ Lên Trời

 Mời xem tiếp theo

 •  Hình ảnh Giờ Kinh Kính Đức Mẹ tại giáo họ
 
Mời xem tiếp theo
 
THỨ BA 26.7.2011
THÁNH GIOAKIM VÀ THÁNH ANNA
SONG THÂN ĐỨC TRINH NỮ MARIA
BỔN MẠNG GIÁO HỌ THÁNH ANNA
BỔN MẠNG CHA CHÁNH XỨ
BỔN MẠNG HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ 
LỄ TRỌNG CỬ HÀNH NĂM THÁNH GIÁO XỨ
NGÀY CỦA GIÁO HỌ THÁNH ANNA
CẦU NGUYỆN CHO GIÁO HỌ THÁNH ANNA

 • Hình ảnh Giờ Kinh Kính Thánh Anna tại giáo họ

 • Hình ảnh Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Giáo Họ Thánh Anna
THỨ TƯ 29.6.2011
THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ
BỔN MẠNG GIÁO HỌ THÁNH PHÊRÔ
LỄ TRỌNG CỬ HÀNH NĂM THÁNH GIÁO XỨ
NGÀY CỦA GIÁO HỌ THÁNH PHÊRÔ
CẦU NGUYỆN CHO GIÁO HỌ THÁNH PHÊRÔ

 • Hình ảnh Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Giáo Họ Thánh Phêrô

 • Hình ảnh Giờ Kinh Kính Thánh Phêrô tại giáo họCHÚA NHẬT 26.6.2011
MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
BỔN MẠNG ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ
LỄ TRỌNG CỬ HÀNH NĂM THÁNH GIÁO XỨ
NGÀY CỦA THIẾU NHI
CẦU NGUYỆN CHO THIẾU NHI GIÁO XỨ
 • Hình ảnh Thánh Lễ Rước Lễ Lần Đầu
 
 • Hình ảnh Ngày Hội Thánh Thể
Giáo xứ Thuận Phát Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập và Khai Mạc Năm Thánh
Mời xem chi tiết ....


PHÉP LÀNH TOÀ THÁNH
(xem hình lớn)


HÌNH ẢNH ĐÓN TIẾP ĐỨC CHA, QUÝ QUAN KHÁCH
THÁNH LỄ - BỮA CƠM GIA ĐÌNH - VĂN NGHỆ
NGÀY ĐẠI LỄ MỪNG BỔN MẠNG GIÁO XỨ
KHAI MẠC NĂM THÁNH GIÁO XỨ
VÀ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ THUẬN PHÁT.
NGÀY 13-6-2011Hữu Toàn

HÌNH ẢNH CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG GIÁO XỨ 
NGÀY CHÚA NHẬT 12-6-2011

Khánh thành Phòng Truyền Thống giáo Xứ.


Các chuẩn bị cuối cùng cho đêm diễn nguyện 12-6-2011.

Hình ảnh đêm diễn nguyện.
Hữu Toàn


MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIAI ĐOẠN CUỐI 
CỦA CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
CHO NGÀY ĐẠI LỄ MỪNG NĂM THÁNH 
VÀ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ
NGÀY 11-6-2011Hữu Toàn


HÌNH ẢNH CÔNG TÁC CHUẨN BỊ PHỤC VỤ ĐẠI LỄ
ĐÓN MỪNG NĂM THÁNH 
VÀ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ
NGÀY 10-6-2011Hữu Toàn

HÌNH ẢNH THÁNH LỄ THÊM SỨC 
VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG 
NGÀY 09-6-2011Mời xem hình


Hữu Toàn


HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN 
CHUẨN BỊ NĂM THÁNH 
08-6-2011
Buổi sáng ngày 08-6-2011 ông trưởng Ban Tiếp Tân điều động các em thiếu nhi, giới trẻ tham gia công việc ghi thiệp mời, chuẩn bị đuôi cá... Ban Khánh Tiết tiếp tục chuẩn bị các khung hình, rửa hình, phân loại hình theo các thời kỳ phát triển của giáo xứ từ khởi đầu đến nay.

Buổi chiều ban khánh tiết thay hình 2 logo trên Cung Thánh, chuẩn bị bảng dán băng rôn chào mừng Đức Cha đến ban Bí Tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi trong giáo xứ ( chiều Thứ năm 09-6-2011).

19 giờ 30 HĐMVGX mở cuộc họp do Cha Chánh xứ chủ trì, các Ban báo cáo lần cuối các công tác đã chuẩn bị cho ngày Đại Lễ Khai Mạc Năm Thánh 50 năm Thành Lập Giáo Xứ cũng như các bước chuẩn bị cho ngày Đức Cha ban Bí Tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi trong giáo xứ. Ban Tiếp Tân tiếp tục hoàn thành công việc về thiệp mời để sáng ngày mai Thứ Năm 09-6-2011 bắt đầu chia tổ đi mời... Ban Khánh Tiết tiến hành lồng ảnh vào các khung hình để ngày mai bắt đầu trưng bày Phòng Truyền Thống giáo xứ. Các em thiếu nhi vẫn âm thầm tập dượt các bài múa. Ca đoàn Cécilia ráo riết tập hát cho Thánh Lễ Thêm Sức vào lúc 17g30 ngày mai. 


 Mời xem vài hình ảnh các hoạt động ngày 08-6-2011

Hữu Toàn


 MỘT VÀI HÌNH ẢNH CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 
NĂM THÁNH GIÁO XỨ
NGÀY 07-6-2011
9g00 sáng ngày 07-6-2011 bước vào văn phòng giáo xứ đã thấy ông CT.HĐMVGX ngồi cạnh một bạn trẻ trong Ban Khánh Tiết đang ráo riết chỉnh sửa bản thiết kế cho 2 logo mới trang trí trên gian Cung Thánh và bản thiết kế logo cho tấm phông lớn trang trí phía trên nhà xứ. Phía sau văn phòng ông Nam phó CT. HĐMVGX, trưởng Ban Tiếp Tân và bà Đức (thư ký) đang tổng kết lần cuối danh sách các vị khách mời dự Lễ. Cuối dãy phòng giáo lý ông Cư, ông Rỏng, ông Thiện (cựu Trùm Giáo họ Giuse) âm thầm xây dựng thêm khu vực nhà vệ sinh. Được biết hiện giờ các thành viên trong các Ban chuẩn bị cho ngày Đại Lễ Mừng Năm Thánh 50 Năm Thành Lập Giáo Xứ ai nấy đều chạy lo phần việc của mình được giao và liên hệ với nhau qua điện thoại. 

18g50 trời đổ mưa rất lớn, 19g30 đã thấy ông Tuấn trưởng Ban Phụng Vụ có mặt tại nhà thờ cùng với ca đoàn tập hát (Ca đoàn hát ngày 13-6-2011 bao gồm tất cả các ca đoàn trong giáo xứ), vào văn phòng giáo xứ lại gặp Nam và ông Liêm (Thủ quỹ) đang bận rộn ghi thiệp mời, Cha Chánh xứ thì tiếp khách. Bước qua Vinh Sơn quán mới thấy thương các em thiếu nhi đang miệt mài tập luyện các bài múa phục vụ cho Đêm Diễn Nguyện và ngày Đại Lễ ....

Không biết đêm nay cộng đoàn trong giáo xứ có được giấc ngủ ngon hay không? Hay còn phải toan tính cho các công việc của ngày mai, ngày mốt... Đại Lễ của giáo xứ sắp tới rồi !.!..


 Hữu Toàn.
 
BAN PHỤNG VỤ HỌP TỔNG KẾT CÔNG TÁC
CHUẨN BỊ PHỤC VỤ NĂM THÁNH
NGÀY 06-6-2011


 
19g30 ngày Thứ Hai 06-6-2011 Ban Phụng Vụ mở cuộc họp tổng kết chương trình chuẩn bị phục vụ Năm Thánh sắp tới của giáo xứ. Ông Trần Anh Tuấn phó CT.HĐMVGX (Trưởng ban) chủ trì, cùng tham dự cuộc họp còn có Ban Thường Vụ HĐMVGX, đại diện các ca đoàn. Ô.Tuấn phổ biến kế hoạch, chương trình cho Đêm Diễn Nguyện (tối Chúa Nhật 12-6-2011) và chương trình hát Lễ ngày chính lễ đón mừng Năm Thánh và kỷ niệm 50 thành lập giáo xứ (sáng thứ hai 13-6-2011). Các thành viên trong ban đã đóng góp tích cực, xây dựng chương trình góp phần cho đêm diễn nguyện càng thêm phong phú. Tình hình chuẩn bị các chương trình phục vụ cho ngày Đại Lễ đang nóng lên từng giờ. Các thành viên trong các ban khác cũng đang nổ lực làm việc có thể nói cả ngày và đêm. Ban Khánh Tiết cũng đã chuẩn bị xong phần xây dựng Phòng Truyền Thống giáo xứ, nay mai sẽ sắp xếp các hình ảnh các Vị lảnh đạo Giáo Hội, các Giám Mục các Linh mục quản xứ trong 50 năm qua đến nay, cũng như hình ảnh sinh hoạt của các hội đoàn, đoàn thể trong giáo xứ. Các ban khác như Ẩm Thực, Tiếp Tân... cũng đang ráo riết với công việc được giao.

Mời xem vài hình ảnh 
 Hữu Toàn.


CHƯƠNG TRÌNH
KHAI MẠC NĂM THÁNH
50 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ THUẬN PHÁT

Chúa Nhật 12.6.2011
 • 19g30 : Canh Thức Diễn Nguyện "Thuận Phát 50 Năm Hồng Ân"

Thứ Hai 13.6.2011
 • 08g30 : Đón tiếp Quý Khách
 • 09g00 : Đón tiếp Đức Hồng Y, Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ
 • 09g30 : Thánh Lễ Khai Mạc do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám Mục Giáo Phận Lạng Sơn, chủ tế.

 • 11g00 : Bữa Cơm Gia Đình Giáo Xứ