Thư từ, bài vở xin gửi : hdmvthuanphat2009@gmail.com

Thứ Hai, ngày 28 tháng 9 năm 2015

VIDEO TRỰC TIẾP ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TÔNG DU HOA KỲ #18

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ CHÀO THĂM VÀ CÁM ƠN 
BAN TỔ CHỨC, CÁC THIỆN NGUYỆN VIÊN ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH 
CÔNG GIÁO THẾ GIỚI LẦN THỨ 8, VÀ LỄ TIỄN ĐỨC THÁNH CHA 
TẠI PHI TRƯỜNG QUỐC TẾ PHILADELPHIA 
KẾT THÚC CHUYẾN TÔNG DU HOA KỲ


Bắt đầu lúc 18g50 giờ địa phương Chúa Nhật ngày 27.9.2015
(05g50 giờ Việt Nam Thứ Hai ngày 28.9.2015)

VIDEO ĐỨC THÁNH CHA ĐẾN PHI TRƯỜNG QUỐC TẾ PHILADELPHIA

VIDEO TRỰC TIẾP ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TÔNG DU HOA KỲ #17

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ CHỦ SỰ THÁNH LỄ 
BẾ MẠC ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO THẾ GIỚI LẦN THỨ 8 
TẠI KHU ĐẠI LỘ BENJAMIN FRANKLIN PARKWAY, PHILADELPHIA

Bắt đầu lúc 15g20 giờ địa phương Chúa Nhật ngày 27.9.2015
(02g20 giờ Việt Nam Thứ Hai ngày 28.9.2015)Chủ Nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2015

VIDEO TRỰC TIẾP ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TÔNG DU HOA KỲ #16

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ THĂM CÁC TÙ NHÂN 
TẠI TRUNG TÂM CẢI HUẤN CURRAN - FROMHOLD Ở PHILADELPHIA

Bắt đầu lúc 10g50 giờ địa phương (21g50 giờ Việt Nam)
Chúa Nhật ngày 27.9.2015 

VIDEO ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ CHỦ SỰ THÁNH LỄ TẠI CÔNG VIÊN MADISON SQUARE, NEW YORK.

VIDEO ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ CẦU NGUYỆN VỚI NHỮNG NGƯỜI HOA KỲ VÔ GIA CƯ TẠI THỦ ĐÔ WASHINGTON

VIDEO DIỄN TỪ CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TẠI LIÊN HIỆP QUỐC

VIDEO TRỰC TIẾP ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TÔNG DU HOA KỲ #15

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ GẶP GỠ CÁC GIÁM MỤC 
ĐẾN DỰ ĐẠI HỘI CÁC GIA ĐÌNH THẾ GIỚI LẦN THỨ 8
TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH CARLO BORROMEOM, PHILADELPHIA. 

Bắt đầu lúc 09g05 giờ địa phương (20g05 giờ Việt Nam)  
Chúa Nhật ngày 27.9.2015 

VIDEO TRỰC TIẾP ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TÔNG DU HOA KỲ #14

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ CHỦ SỰ LỄ HỘI GIA ĐÌNH 
TẠI KHU VỰC ĐẠI LỘ BENJAMIN FRANKLIN PARKWAY, PHILADELPHIA

Bắt đầu lúc 19g00 giờ địa phương Thứ Bảy ngày 26.9.2015
(06g00 giờ Việt Nam Chúa Nhật ngày 27.9.2015)