Thư từ, bài vở xin gửi : hdmvthuanphat2009@gmail.com

Chủ Nhật, ngày 07 tháng 8 năm 2016

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XIX MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C (Lc 12, 32-48)


TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON THUYÊN CHUYỂN VÀ BỔ NHIỆM CÁC LINH MỤC (tháng 6.2016)

DANH SÁCH THUYÊN CHUYỂN VÀ BỔ NHIỆM CÁC LINH MỤC 
TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON 
tháng 6.2016
 
WGPSG -- Tháng 6 năm 2016 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã quyết định thuyên chuyển và bổ nhiệm một số Linh mục về các nhiệm sở mới.

Sau đây là danh sách các cha được thuyên chuyển và bổ nhiệm trong đợt này:

 

(WGPSG)