Thư từ, bài vở xin gửi : hdmvthuanphat2009@gmail.com

Thứ Ba, ngày 10 tháng 5 năm 2016

TÂN GIÁM MỤC CHÍNH TOÀ GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo
Tân Giám mục chính toà giáo phận Xuân Lộc


WHĐ (07.05.2016) – Trong thông báo về “Miễn nhiệm và Bổ nhiệm” được phổ biến ngày hôm nay, thứ Bảy 07-05-2016, Phòng Báo chí Toà Thánh công bố: Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận đơn từ nhiệm Giám mục chính toà giáo phận Xuân Lộc của Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, theo khoản 401 § 1 của Bộ Giáo Luật*.

Kế nhiệm Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh là Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục phó giáo phận Xuân Lộc.

Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo là Giám mục chính tòa thứ năm của giáo phận Xuân Lộc kể từ khi giáo phận này được thành lập vào năm 1965.
 
(WHĐ)

VIDEO ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ ĐỌC KINH LẠY NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG VỚI KHÁCH HÀNH HƯƠNG TRƯA CHÚA NHẬT NGÀY 08.5.2016