Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2017

HIỆP THÔNG - BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ CHIỀU

HIỆP THÔNG

Kính thưa Quý Cha, Quý Tu sĩ và Quý Cộng đoàn,
Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ Thuận Phát vừa được tin :

Bà Cố MARIA
NGUYỄN THỊ CHIỀU
sinh năm 1931

là thân phụ Nữ tu Maria Nguyễn Thị Tuyết Trinh 
thuộc Hội dòng Mến Thánh Gíá Gò Vấp,
(Sœur Maria đang phục vụ Giáo xứ 
tại Tu viện Mến Thánh Giá Thuận Phát)

đã an nghỉ trong Chúa 
lúc 14g00, Thứ Sáu ngày 21.7.2017, 
tại tư gia thuộc Giáo xứ Tân Thanh,  
Giáo hạt Bảo Lộc, Giáo phận Dalat.

Hưởng thọ 86 tuổi.

  • Nghi thức nhập quan tại tư gia,
    lúc 18g00, Thứ Bảy, ngày 22.7.2017.
  • Thánh lễ an táng
    lúc 05g00, Thứ Hai, ngày 24.7.2017

    tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Thanh,

    Giáo hạt Bảo Lộc, Giáo phận Dalat

Sau đó mai táng tại
nghĩa trang giáo xứ Tân Thanh, Bảo Lộc.

Kính xin Quý Cha, Quý Tu sĩ và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Bà Cố Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Kính Báo
Hội Đồng Mục Vụ
Giáo Xứ Thuận Phát