VIDEO

VIDEO TƯ LIỆU

38. Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Giáo Xứ, Ban Bí Tích Thêm Sức 11.6.2012 
37. Thánh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Nhà Thờ Mới (2) 03.3.2012    
36. Thánh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Nhà Thờ Mới (1) 03.3.2012  
35. Phái Đoàn Toà Thánh Thăm Giáo Xứ Thuận Phát 29.02.2012   
34. Thánh lễ Minh Niên Nhâm Thìn 23.01.2012 
33. Thánh Lễ Giao Thừa Tân Mão - Nhâm Thìn 22.01.2012 
32. Bảo vệ sự sống con người 
31. Những Câu Nói Của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam  
30. Đêm Diễn Nguyện Chào Mừng Năm Thánh Giáo xứ 12.6.2011
29. Tài liệu Tìm Hiểu về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam  
28. Liên Hoan - Văn Nghệ Mừng Bổn Mạng Giáo Họ Thánh Têrêsa 01.10.2011
27. Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Giáo Họ Thánh Têrêsa và Ca Đoàn Têrêsa 01.10.2011
26. Lịch Sử và Ý Nghĩa Chuỗi Mân Côi 
25. Lời Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
24. Liên Hoan - Văn Nghệ Mừng Bổn Mạng Các Bà Mẹ 27.8.2011
23. Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Các Bà Mẹ 27.8.2011
22. Liên Hoan Mừng Tân Linh Mục Đaminh Nguyễn Tiến Hùng 02.7.2011
21. Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng TLM Đaminh Nguyễn Tiến Hùng 02.7.2011
19. Tháng Kính Đức Mẹ 2011     20. Thánh lễ Ban BT Thêm Sức 2006  
17. Hoạt Cảnh Giáng Sinh 2010  18. Đêm Giáng Sinh 24.12.2010
15. Bổn Mạng Giáo Xứ 2010      16. Bổn Mang Giới Trẻ 2010
13. Tháng Kính Đức Mẹ 2010    14. Cha Gioakim nhận xứ
11. Dọn Lễ Giáng Sinh 2009      12. Đêm Giáng Sinh 24.12.2009
9. Tháng Kính Đức Mẹ 2009     10. Hội Đồng Mục Vụ Nghỉ Hè 2009
7. Tháng Kính Đức Mẹ 2008     8. Hội Đồng Mục Vụ Nghỉ Hè 2008
5. Giỗ Mãn Tang Cha Cố Antôn  6. Tháng Kính Đức Mẹ 2007  
3. Cha Phêrô nhận xứ   4. Đại Hội Các Bà Mẹ G.Hạt Xóm Chiếu 2005
1. Video hình ảnh nhà thờ Thuận Phát  2. Tang lễ Cha Cố Antôn