Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC 12.6.2015

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục tại Tổng Giáo phận Huế 
Ngày 12.6.2015 


Vào lúc 08g00, ngày 12.6.2015, tại Nhà Thờ Chính Tòa Phủ Cam, Đức Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Tổng Giám Mục Giáo phận Huế, chủ sự Thánh lễ Truyền chức Linh mục. Cùng đồng tế với Đức Tổng Giám Mục, có Cha Tổng Đại Diện Antôn Dương Quỳnh, quý Cha Hạt Trưởng và đông đảo các Linh mục trong, ngoài Giáo phận. 


Trong dịp này, Đức Tổng Giám mục (TGM) đặt tay truyền chức Linh mục cho 13 Thầy Phó tế, trong đó có 10 Thầy của Giáo phận và 3 tu sĩ Dòng Thánh Tâm Huế:

 1. Thầy Phêrô Nguyễn Bính, sinh năm 1980, thuộc Giáo xứ Nước Ngọt.
 2. Thầy Giuse Trần Văn Duy, sinh năm 1981, thuộc Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
 3. Thầy Giuse Trần Hữu Đạt, sinh năm 1980, thuộc Giáo xứ Sơn Quả.
 4. Thầy Batôlômêô Hoàng Quang Hùng, sinh năm 1982, thuộc Giáo xứ Thạch Hãn.
 5. Thầy Phaolô Nguyễn Duy Khánh, sinh năm 1980, thuộc Giáo xứ Hà Úc.
 6. Thầy Mathêô Lê Anh Khoa, sinh năm 1982, thuộc Giáo xứ An Vân.
 7. Thầy Đaminh Nguyễn Hữu Khôi, sinh năm 1982, thuộc Giáo xứ Sáo Cát.
 8. Thầy Giuse Nguyễn Hữu Tâm, sinh năm 1982, thuộc Giáo xứ Phủ Cam.
 9. Thầy Micae Ngô Văn Thuận, sinh năm 1980, thuộc Giáo xứ Thuận Nhơn.
 10. Thầy Micae Ngô Văn Trường, sinh năm 1980, thuộc Giáo xứ Thuận Nhơn.
 11.  Tu sĩ Gioan Baotixita Nguyễn Ái, sinh năm 1978.  
 12. Tu sĩ Phêrô Nguyễn Xuân Toàn, sinh năm 1978.
 13. Tu sĩ Giuse Tạ Văn Nguyên, sinh năm 1974.
 

Cùng với các Giám mục, Linh mục tham dự vào quyền thánh chức nhờ việc lãnh nhận bí tích Truyền chức thánh để hành động nhân danh Chúa Kitô là đầu của Giáo Hội. Linh mục dù không có quyền thượng tế và tùy thuộc Giám mục khi thi hành quyền bính, cũng hiệp nhất với Giám mục trong tước vị tư tế. Nhờ bí tích Truyền chức thánh, Linh mục được thánh hiến theo hình ảnh Chúa Kitô, Thầy cả thượng phẩm vĩnh viễn để rao giảng Phúc âm, chăn dắt tín hữu và cử hành việc phụng tự Thiên Chúa với tư cách tư tế đích thực của Tân ước.

Mở đầu Thánh lễ, Đức TGM chủ tế nhắn nhủ với cộng đoàn tham dự rằng: “Chức Linh mục là hồng ân cao quý mà Thiên Chúa đã ban cho Giáo Hội và cho cả nhân loại. Xin cám ơn Chúa và xin chia vui với quý thân nhân của các thầy tiến chức, cám ơn quý vị đã quảng đại hy sinh con cái mình, quảng đại dâng con mình phục vụ Thiên Chúa và Hội Thánh. Xin hãy tiếp tục nâng đỡ các tân Linh mục bằng lời cầu nguyện và sự hy sinh mỗi ngày, để các Linh mục sống xứng đáng sứ vụ mới, và nhất là, trung thành suốt đời với thiên chức cao quý này”.(tonggiaophanhue.net)