Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM A (Ga 3,16-18)