Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012

AUDIO THÁNH LỄ CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN NĂM B

Audio Thánh Lễ Chúa Nhật VII thường niên năm B.
Cha Chánh Xứ dâng Lễ.
Ca đoàn Cécilia hát Lễ.
Hữu Toàn.