Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

AUDIO THÁNH LỄ CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM B 19-8-2012

Audio Thánh Lễ Chúa Nhật XX thường niên năm B 19-8-2012.
Cha giáo Gioan Bt Nguyễn Văn Đán dâng Lễ.
Ca đoàn Cécilia hát Lễ.Hữu Toàn.