Chủ Nhật, ngày 13 tháng 12 năm 2009

NHÀ THỜ THUẬN PHÁT NOEL 2008Còn rất nhiều hình xin mời VÀO ĐÂY xem .

Hữu Toàn .