Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2009

NHÀ THỜ THUẬN PHÁT NOEL 2008Còn rất nhiều hình xin mời VÀO ĐÂY xem .

Hữu Toàn .