Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017

VIDEO ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TIẾP KIẾN CHUNG KHÁCH HÀNH HƯƠNG, 14.6.2017