Thứ Hai, 5 tháng 6, 2017

VIDEO ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ CHỦ SỰ LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG TẠI VATICAN, 04.06,2017