Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

VIDEO THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC GIÁM MỤC PHỤ TÁ GIÁO PHẬN XUÂN LỘC: ĐỨC CHA GIOAN ĐỖ VĂN NGÂN