Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

FATIMA: ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TẠM BIỆT FATIMA ĐỂ TRỞ VỀ VATICAN, 13.05.2015