Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2017

VIDEO HÀNG TRIỆU TÍN HỮU ĐÓN CHÀO ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TẠI LINH ĐỊA FATIMA, 12.5.2017