Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2017

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT VI MÙA PHỤC SINH NĂM A (Ga 14, 15-21)