Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2017

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT V MÙA PHỤC SINH NĂM A (Ga 14, 1-12)