Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2017

VIDEO PHÓNG SỰ ĐẶC BIỆT VỀ CUỘC GẶP GỠ GIỮA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VÀ TỔNG THỐNG HOA KỲ